Fortsätt till huvudinnehåll

Inför "Pedagogik eller teknik" med Isabella Kronvall och Christer Blohm

Christer och Isabella arbetar med att anpassa undervisningen och lärandemiljön efter eleverna - inte tvärtom. Utgångspunkten är att själva mötet med eleven har en särskilt betydelse och att de digitala hjälpmedlen ska underlätta och stimulera lärandet. Utifrån specialpedagogiska och allmänpedagogiska synvinklar har de utvecklat en digital handbok för iPad som kan underlätta för alla elever i lärandet. De kommer ta upp frågor som:
Hur får vi med oss alla elever vi möter i klassrummet? 
Hur får vi med oss alla lärare i den digitala utvecklingen? 
Hur får vi en gemensam plattform där pedagogik och teknik möts?
Jag funderar igen över tillgänglighet, tillgänglig lärmiljö, assisterande teknik och digitalt lärande.

Kommentarer