Fortsätt till huvudinnehåll

Inför "En skola för alla" med Elinor Kennerö Tonner

Idag räknar man med att ca 5 - 10 % av eleverna finns inom NPF. NPF står för Neuro Psykiatriska Funktionsuppsättningar. Här finns bl.a. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ASD (Autism Spektrum Diagnos), OCD (Obsessive Compulsive Disorder), dyslexi och dyskalkyli. Elever i dessa grupper upplever ofta skolgången som svår och problematisk vilket kan leda till uppgivenhet och känsla av utanförskap. Om skolan gör anpassningar utifrån det som traditionellt faller inom NPF-spektrat så kommer det betydligt fler än de 5 - 10 % tillgodo. Det kan handla om att stärka elevernas egenmakt i skolan, att arbeta tillsammans med dem för att hitta strategier som främjar både mående som lärande, är att förbereda eleverna inför framtiden. Om detta och en väg mot en NPF-säkrad skola kommer Elinor att prata om på sin föreläsning. Jag tror på att lärande, den omgivande miljön, den assisterande tekniken och anpassningarna kan gå hand i hand.

Kommentarer