Fortsätt till huvudinnehåll

GDPR ur ett skolperspektiv med Johan Lindström

Leverantörer som vi använder oss av måste var GDPR-anpassade, annars kan vi inte använda dem.

Är GDPR ett problem eller en möjlighet? - Det beror på hur medveten du är om detta.

1. Dokumentera det som ska finnas på plats innan GDPR ska börjar gälla.
2. Säkerställa att all personal dagligen lever upp till GDPR när GDPR börjar gälla.
Olika perspektiv att beakta:

Skolledning:
Centrala system (finns det några som använder andra system än de som beslutats?)
Lärare/personal:
Lärares pedagogiska verktyg - vilka verktyg använder lärare i sitt dagliga arbete?

Vad behöver lärare veta/utbildning i - vad är konstaterat att lärare brister i kunskap om idag:

  • Vilka regler gäller för digitalt material (t ex skolkopieringsavtalet)
  • Vem äger materialet som lärare skapar? (Arbetsgivaren)
  • Creative Commons
  • PUL

GDPR kommer att skydda dig själv som individ i t ex användaravtal med olika digitala tjänster - för det är inte längre tillåtet för digitala tjänster att samla in en massa uppgifter.

Ex Stockholms stad: Varje lärare är själva ansvariga för att ta reda på om app/webbtillägg är ”GDPR”-säkra. Man måste hitta en metod för detta. Det är verksamheten som är ansvarig för de verktyg som används.
Problem: Många jurister har för dålig kompetens om molntjänster. Risk att det blir en krock mellan jurister och behoven ute i den dagliga verksamheten.

Dagens slutsats: VÄNTA INTE!!!

Kommentarer