Fortsätt till huvudinnehåll

De ungas digitala färdigheter måste stärkas

Ann-Birthe Overholt jämför de nationella strategierna för skolans digitalisering i Danmark, Norge och Sverige. Vilket koncept kan vara mest framgångsrikt? Vilken satsning behöver göras på lärarfortbildning?
Hon visar på tre olika dimensioner av digitalt lärande; Computional thinking (datalogiskt tänkande, programmering), Digital literacy och Design thinking. Är det någon del som är mer eller mindre viktig för våra elever?

Hon lyfter också fram vikten av att förstå att det inte är viktigt att lära sig de tekniska verktygen i sig, utan att det är de kompetenser som de ska hjälpa utveckla som är centrala.Kommentarer