Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Bett 2018

I år åker vi 7 deltagare från Flens Kommun till BETT-mässan (British Educational Training and Technology Show) vecka 4.

Häng med oss på resan genom denna blogg!Nya inlägg

Inför "Pedagogik eller teknik" med Isabella Kronvall och Christer Blohm

Christer och Isabella arbetar med att anpassa undervisningen och lärandemiljön efter eleverna - inte tvärtom. Utgångspunkten är att själva mötet med eleven har en särskilt betydelse och att de digitala hjälpmedlen ska underlätta och stimulera lärandet. Utifrån specialpedagogiska och allmänpedagogiska synvinklar har de utvecklat en digital handbok för iPad som kan underlätta för alla elever i lärandet. De kommer ta upp frågor som:
Hur får vi med oss alla elever vi möter i klassrummet?  Hur får vi med oss alla lärare i den digitala utvecklingen?  Hur får vi en gemensam plattform där pedagogik och teknik möts? Jag funderar igen över tillgänglighet, tillgänglig lärmiljö, assisterande teknik och digitalt lärande.

Inför "GDPR ur ett skolperspektiv" med Johan Lindström

Vad kan man och vad kan man inte efter den 25 maj 2018? Hur påverkar det skolan? Då ersätts PUL (Person Uppgifts Lagen) med GDPR (General Data Protection Regulation). Johan kommer att prata om vad man behöver ha koll på, ur ett skolperspektiv, vad gäller GDPR. Det kommer bli konkreta exempel och lyftas viktiga delar som vi behöver arbeta vidare med på hemmaplan.

GDPR ur ett skolperspektiv med Johan Lindström

Leverantörer som vi använder oss av måste var GDPR-anpassade, annars kan vi inte använda dem.

Är GDPR ett problem eller en möjlighet? - Det beror på hur medveten du är om detta.

1. Dokumentera det som ska finnas på plats innan GDPR ska börjar gälla.
2. Säkerställa att all personal dagligen lever upp till GDPR när GDPR börjar gälla.
Olika perspektiv att beakta:

Skolledning:
Centrala system (finns det några som använder andra system än de som beslutats?)
Lärare/personal:
Lärares pedagogiska verktyg - vilka verktyg använder lärare i sitt dagliga arbete?

Vad behöver lärare veta/utbildning i - vad är konstaterat att lärare brister i kunskap om idag:

Vilka regler gäller för digitalt material (t ex skolkopieringsavtalet)Vem äger materialet som lärare skapar? (Arbetsgivaren)Creative CommonsPUL
GDPR kommer att skydda dig själv som individ i t ex användaravtal med olika digitala tjänster - för det är inte längre tillåtet för digitala tjänster att samla in en massa uppgifter.

Ex Stockholms stad: …

De ungas digitala färdigheter måste stärkas

Ann-Birthe Overholt jämför de nationella strategierna för skolans digitalisering i Danmark, Norge och Sverige. Vilket koncept kan vara mest framgångsrikt? Vilken satsning behöver göras på lärarfortbildning?
Hon visar på tre olika dimensioner av digitalt lärande; Computional thinking (datalogiskt tänkande, programmering), Digital literacy och Design thinking. Är det någon del som är mer eller mindre viktig för våra elever?

Hon lyfter också fram vikten av att förstå att det inte är viktigt att lära sig de tekniska verktygen i sig, utan att det är de kompetenser som de ska hjälpa utveckla som är centrala.Inför "Att anpassa kartan efter terrängen" med Tina Thörner

Tina är en kartläsare av rang. Hon har också varit inblandad i flera motivationsprojekt, skrivit en lärobok och arbetat med barnhem i Centralafrika. Hennes senaste projekt har vunnit pris på SETT-mässsan och är ett digitalt samarbetsverktyg där skolor och elever från olika länder knyts ihop med varandra och med näringslivet. Det har blivit ett framstående komplement till de stora digitala läromedlen under de två senaste åren. Jag är nyfiken och funderar på om det kan vara en form av assisterande teknik - vi får se!